فریدونشهر

نویسنده : امین رحیمی

نقاط ديدني شهرستان فريدونشهر:

1-چشمه لنگان:اين چشمه پر آب در فاصله 17 كيلو متري جنوب غربي شهرستان قرار دارد. آب اين چشمه از زير تخته سنگ هاي بزرگ با سرعت و فشار زياد خارج مي گردد.قسمتي از اين آب با استفاده از 3 ايستگاه پمپاژو از طريق 14كيلومترخط لوله آب آشاميدني شهرستان را تامين مي نمايد.

2-بيدنيان(پونه زار):بيدنيان محلي است كوهستاني كه در فاصله 25 كيلو متري غرب شهرستان قرار دارد.اين مكان داراي چشمه هاي آب گوارا و سرد وآبشار دائمي است.ارتفاع آبشار25 متراست.

3-غار اشكاف تله:اين غار در كوههاي شمالي مزرعه چشمه ريستان و در غرب قريه گوراب واقع است.دهانه اين غار روي صفحه دبواره كوه قائمي قرار دارد كه از دور نمايان است.

4-جوب دختر:در دامنه شمالي شاهانكوه و در ناحيه جنوبي چشمه لنگان،دره اي است بين دو رشته كوه كه آب برف كوهسار آن حدود،جميعا در اين آب شيب جاري بوده است.

5-تنگ حنا:اين تنگه در حدود 65 كيلو متري فريدونشهر و1 كيلو متري قريه گوكان قرار دارد،كانالي است كه در اثر جذيان آب دائمي و فرسايش كوه بوجود آمده است.

6-غار فريدونشهر:اين غار در 1 كيلو متري شمال فريدونشهر قرار دارد،درازاي اين غار 25 متر و عرض آن در جاهاي مختلف7-3 متر است. بلندي آن تا سقف بين6-2 متر و كف آن مسطح است.

7-كوه هشتاد:اين كوه در 25 كيلومتري غرب فريدونشهر واقع شده است و بلندي آن تا حدود 2900 متر مي باشد. در قله اين كوه كوزه هاي شكسته سفالي كه روزي به منظور علائم رساني استفاده مي شده مشاهده مي گردد.

8-چشمه لپه:اين چشمه در فاصله قريب5 /1كيلومتري جنوب چشمه‌لنگان واقع است و داراي يك حالت استثنايي مي باشد و به طوري كه ابتدا از عمق80 سانتيمتري يك گودال از زير شن جوشيده و آن را از آب پر مي نمايد.

 

 

 

+نوشته شده در دوشنبه ۳۱ تیر۱۳۸۷ساعت19:47توسط امین رحیمی | |